Djur är fantastiska, djur är underbara! De berikar våra liv med sin skönhet och sina karaktärer och det är både spännande och meningsfullt att ha djur eller studera dem i det vilda. Precis som människor i alla åldrar kan dock djur drabbas av olika sjukdomar och bland de vanligaste är hudåkommor av varierande art.

På den här sidan kommer du att kunna få värdefull information om några av de vanligaste åkommorna hos alla typer av djur; både de som lever i hemmet eller stallet liksom de som lever fria i det vilda.

Vissa hudsjukdomar är mycket enkla att behandla medan andra är lite besvärligare men det viktigaste är att man alltid påbörjar behandling så snabbt som möjligt. Detta underlättar livet för både dig och ditt djur och man kan undvika det värsta om man bara följer veterinärens alla direktiv.

Det finns vissa hudsjukdomar som är artspecifika medan andra kan spridas mellan olika arter och det är därför viktigt att man vidtar försiktighetsåtgärder när man behandlar ett djur, som att till exempel isolera det från andra djur liksom att själv bära handskar.

Vi vill att du skall känna att det alltid finns hjälp att tillgå och bland det viktigaste man kan göra själv är att regelbundet undersöka sina djur för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna hitta rodnader, utslag eller bett. De vanligaste behandlingsmetoderna när det kommer till hudåkommor är krämer men om man låter det gå för långt kan man till och med behöva regelrätta mediciner eller injektioner.

Här följer därför några sidor som vi hoppas kommer att hjälpa!