Dermatologi är läran om huden och kommer från två grekiska ord: derma som betyder hud och logi som betyder både kunskap och lära. Den som sysslar med är en dermatolog och är således en läkare eller forskare som studerar och undersöker huden och dess egenskaper. Det kan handla om allting från hur hud uppkommer, vad huden mår bra eller dåligt av, vad det finns för sjukdomar och hur man kan bota dem.

Även djurs hud är ett ämne för dermatologer och precis som hos människor kan alla djur drabbas av hudåkommor av varierande allvarlighetsgrad. De kan vara genetiska eller framkallas av bett och solljus, vara allergiska reaktioner mot mat eller omgivning eller smittsamma sjukdomar. Olika djur drabbas av olika hudproblem och det finns specifika raser av djur som är mer benägna till vissa åkommor än andra inom samma art.

Oberoende av vilka slags djur man har så är det viktigt för ägare att regelbundet undersöka sina kor, hästar, hundar eller katter. Man kan göra det till en daglig rutin att titta i öron, på nosar och ögon, att titta runt lite i pälsen, under svansar och runt munnen. Man bör också observera djurets beteende; om en hund plötsligt kliar sig mycket eller en ko ständigt slickar på en punkt kan det tyda på klåda eller värk. Många hudproblem syns direkt och andra tar längre tid att yttra sig men om man tittar regelbundet kan man ofta hinna avhjälpa dem i tid.

Beroende på vad det är för något hudproblem som uppstått så brukar veterinärer ge olika mediciner för tillstånden som ägaren själv kan administrera. Det rör sig om allt ifrån piller och sirap med antibiotika till probiotiska ämnen eller krämer med kortison och det är noga att man alltid löper hela kuren ut. Även om problemen till synes har upphört är det mycket viktigt att man fortsätter så länge som veterinären sagt, allt för att undvika återfall.